Terminy szkoleń

Szkolenia prowadzimy regularnie – również za naszym pośrednictwem uczestnicy mogą podejść do egzaminów potrzebnych do zdobycia uprawnień.

 

Terminy szkoleń na 2020 rok dotyczą szkoleń z IMBiGS.

  

Termin rozpoczęcia kursu

 

 

 Termin egzaminu

 

 

 

13 stycznia 2020 r.

31 stycznia 2020 r.

10 lutego 2020 r.

28 lutego 2020 r.

9 marca 2020 r.

27 marca 2020 r.

6 kwietnia 2020 r.

24 kwietnia 2020 r.

11 maja 2020 r.

29 maja 2020 r.

8 czerwca 2020 r.

26 czerwca 2020 r.

13 lipca 2020 r.

31 lipca 2020 r.

10 sierpnia 2020 r.

28 sierpnia 2020 r.

7 września 2020 r.

25 września 2020 r.

12 października 2020 r.

30 października 2020 r.

9 listopada 2020 r.

27 listopada 2020 r.

1 grudnia 2020 r.

18 grudnia 2020 r.

 

Szkolenia i terminy egzaminów UDT są ustalane indywidualnie.