Terminy szkoleń

Szkolenia prowadzimy regularnie – również za naszym pośrednictwem uczestnicy mogą podejść do egzaminów potrzebnych do zdobycia uprawnień.

 

Terminy szkoleń na 2016 rok dotyczą szkoleń z IMBiGS

  

Termin rozpoczęcia kursu

 

 

 Termin egzaminu

 

12 listopada 2015 r.

19 grudnia 2015 r.

16 grudnia 2016 r.

23 stycznia 2016 r.

11 stycznia 2016 r.

19 lutego 2016 r.

15 lutego 2016 r.

24 marca 2016 r.

21 marca 2016 r.

23 kwietnia 2016 r.

15 kwietnia 2016 r.

21 maja 2016 r.

16 maja 2016 r.

23 czerwca 2016 r.

27 czerwca 2016 r.

29 lipca 2016 r.

18 lipca 2016 r.

26 sierpnia 2016 r.

22 sierpnia 2016 r.

23 września 2016 r.

19 września 2016 r.

28 października 2016 r.

17 października 2016 r.

25 listopada 2016 r.

14 listopada 2016 r.

20 grudnia 2016 r.

 

Szkolenia i terminy egzaminów UDT są ustalane indywidualnie.