Terminy szkoleń

Szkolenia prowadzimy regularnie – również za naszym pośrednictwem uczestnicy mogą podejść do egzaminów potrzebnych do zdobycia uprawnień.

 

Terminy szkoleń na 2018 rok dotyczą szkoleń z IMBiGS.

  

Termin rozpoczęcia kursu

 

 

 Termin egzaminu

 

 

 

3 stycznia 2018 r.

26 stycznia 2018 r.

29 stycznia 2018 r.

23 lutego 2018 r.

5 marca 2018 r.

28 marca 2018 r.

3 kwietnia 2018 r.

27 kwietnia 2018 r.

30 kwietnia 2018 r.

25 maja 2018 r.

4 czerwca 2018 r.

29 czerwca 2018 r.

2 lipca 2018 r.

27 lipca 2018 r.

6 sierpnia 2018 r.

31 sierpnia 2018 r.

3 września 2018 r.

28 września 2018 r.

1 października 2018 r.

26 października 2018 r.

5 listopada 2018 r.

30 listopada 2018 r.

26 listopada 2018 r.

20 grudnia 2018 r.

 

Szkolenia i terminy egzaminów UDT są ustalane indywidualnie.