Terminy szkoleń

Szkolenia prowadzimy regularnie – również za naszym pośrednictwem uczestnicy mogą podejść do egzaminów potrzebnych do zdobycia uprawnień.

 

Terminy szkoleń na 2019 rok dotyczą szkoleń z IMBiGS.

  

Termin rozpoczęcia kursu

 

 

 Termin egzaminu

 

 

 

7 stycznia 2019 r.

25 stycznia 2019 r.

4 lutego 2019 r.

22 lutego 2019 r.

11 marca 2019 r.

29 marca 2019 r.

8 kwietnia 2019 r.

26 kwietnia 2019 r.

13 maja 2019 r.

31 maja 2019 r.

10 czerwca 2019 r.

28 czerwca 2019 r.

8 lipca 2019 r.

26 lipca 2019 r.

12 sierpnia 2019 r.

30 sierpnia 2019 r.

9 września 2019 r.

27 września 2019 r.

7 października 2019 r.

25 października 2019 r.

7 listopada 2019 r.

29 listopada 2019 r.

2 grudnia 2019 r.

20 grudnia 2019 r.

 

Szkolenia i terminy egzaminów UDT są ustalane indywidualnie.