Kursy

x

Ośrodek Szkolenia Labor Sp. z o. o. zajmuje się:

 • szkoleniem operatorów urządzeń i maszyn ziemnych, budowlanych i drogowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
 • szkoleniem operatorów maszyn i urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego na podstawie uzgodnionych programów szkoleń zgodnie z art. 37 pkt 14 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321).

 

Wyposażenie Ośrodka Szkolenia:

 • Sale wykładowe do zajęć teoretycznych spełniające wymagania BHP wyposażone w pomoce dydaktyczne takie jak: tablice poglądowe przedstawiające budowę i zasadę działania podzespołów i części maszyn, części i podzespoły maszyn. Prezentacje multimedialne oraz filmy poglądowe, projektory multimedialne.
 • Poligony do prowadzenia zajęć praktycznych spełniające wymagania BHP. Nowoczesne maszyny i urządzenia zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

Kadra kierownicza, wykładowcy i instruktorzy zajęć praktycznych to osoby, które mają bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć na kursach zawodowych, posiadają wyższe wykształcenie techniczne i przygotowanie pedagogiczne.

Uprawnienia na maszyny budowlane i drogowe

Zapraszamy Państwa na kompleksowe szkolenia pozwalające uzyskać uprawnienia dla operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. W naszym Ośrodku jesteśmy skoncentrowani na tym, aby oferować kursantom pełne i profesjonalne wsparcie w zdobywaniu nowych kompetencji – zawsze także w przystępnych cenach.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji kursów zawodowych i każdemu z naszych klientów jesteśmy w stanie zapewnić pomoc w uzyskaniu odpowiednich uprawnień do pracy na stanowisku operatora. Zatrudniamy wykwalifikowanych szkoleniowców i posiadamy odpowiednie zaplecze pozwalające nam na prowadzenie szkoleń zawodowych we właściwych warunkach, także w przypadku ćwiczeń praktycznych, co powoduje, że nasi kursanci uzyskują kompleksowe przygotowanie.

Kursy na uprawnienia budowlane
W naszym ośrodku prowadzimy kursy na tzw. uprawnienia budowlane dla szeregu różnych urządzeń przeznaczonych do robót budowlanych, ziemnych oraz drogowych. Aby móc pracować jako operator tego rodzaju urządzeń, konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień, w związku z czym zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług.

Szkolimy kursantów w zakresie obsługi następujących z nich:

 • koparko-ładowarki
 • koparki jednonaczyniowe
 • ładowarki jednonaczyniowe
 • wielozadaniowe nośniki osprzętów
 • spycharki
 • równiarki
 • palownice
 • maszyny do rozkładania mieszanek minaralno-asfaltowych (rozscielacze)
 • remontery nawierzchni drogowych
 • maszyny do stabilizacji gruntów
 • pogłębiarki ssące śródlądowe
 • frezarki
 • wiertnice
 • zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych (węzły betoniarskie)
 • pompy do betonu
 • podajniki do betonu
 • walce drogowe
 • przecinarki do nawierzchni dróg
 • narzędzia udarowe ręczne
 • pilarki mechaniczne do ścinki drzew
 • montażysta rusztowań

Prowadzone przez nas kursy zawodowe łączą w sobie elementy teorii oraz praktyki. Poruszają one kompleksowo wszystkie kluczowe informacje dotyczące pracy z wyżej wymienionymi urządzeniami, w tym ich budowę, eksploatację, informacje techniczne, także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Po uzyskaniu wiedzy teoretycznej uczestnicy kursy biorą udział w ćwiczeniach praktycznych na specjalnie przeznaczonym do tego celu poligonie.

Nasze kursy przygotowują do uzyskania uprawnień wydawanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS). Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu nasi kursanci uzyskują odpowiednie dokumenty potwierdzające uzyskane uprawnienia, które wymagane są przez pracodawców.

Terminy kursów
Aktualne terminy kursów na tzw. uprawnienia budowlane podajemy na naszej stronie internetowej wraz z terminami dla egzaminów. Kursy organizujemy regularnie, najczęściej co miesiąc. Jeżeli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem większej liczby miejsc, w takim przypadku zapraszamy do kontaktu razem z nami.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263).

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących szkoleń na uprawnienia budowlane. Specjaliści z naszego Ośrodka Szkolenia Labor z Krakowa są stale do Państwa dyspozycji!

Uprawnienia UDT

Do obsługi maszyn i urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień – są to tak zwane uprawnienia UDT. W naszym Ośrodku Szkolenia Labor w Krakowie prowadzimy profesjonalne kursy UDT pozwalające na uzyskanie uprawnień tego rodzaju przez naszych kursantów. Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w naszych zajęciach, zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty!

UDT – podstawowe informacje
Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest państwową instytucją, która posiada swoją siedzibę w Warszawie oraz oddziały na terenie całej Polski. Zajmuje się ona w szczególności nadzorowaniem bezpieczeństwa urządzeń technicznych, które podlegają dozorowi technicznemu. Prowadzi także działalność certyfikującą, szkoleniową, badawczą.

Do urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu, zalicza się między innymi: żurawie, dźwigi, suwnice, wózki widłowe, wyciągi, żurawi przenośnych, tzw. HDS, urządzenia do manipulacji, podesty ruchome – mogą być one obsługiwane jedynie przez osobę, która zdobyła uprawnienia UDT na dane urządzenia i maszyny.

Aby uzyskać uprawnienia, konieczne wzięcie udziału w szkoleniach UDT, których celem jest przekazanie uczestnikom szerokiej wiedzy dotyczącej obsługi sprzętu, a także sprawdzenie jej w praktyce podczas ćwiczeń. Kurs UDT tego rodzaju może być organizowany tylko przez placówkę, która posiada do tego odpowiednie uprawnienia. Po zakończeniu kursu uczestnicy podchodzą do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego lub inną – komisje tego rodzaju działają na terenie całej Polski. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymują uprawnienia.

Kursy na uprawnienia UDT
Prowadzimy szkolenia UDT zgodnie z wymogami prawnymi dla operatorów maszyn i urządzeń, które podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego. W naszej ofercie znajdują się następujące kursy na:

 • dźwigi
 • podesty ruchome
 • suwnice
 • wciągniki i wciągarki
 • wózki podnośnikowe
 • żurawie przenośne
 • żurawie samojezdne
 • żurawie wieżowe

Oferujemy kompleksowe kursy w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych, dzięki czemu uczestnicy prowadzonych przez nas zajęć otrzymują informacje dotyczące obsługi danych urządzeń i maszyn. Dzięki temu, że posiadamy nowoczesny poligon oraz własne zaplecze sprzętowe prowadzimy także szeroko zakrojone zajęcia praktyczne, dzięki którym kursanci uczą się stosować zdobytą wiedzę w praktyce. Fachową pomocą służą nasi wykładowcy i instruktorzy, dlatego też przygotowanie się do egzaminu razem z nami jest tak skuteczne.

Zachęcamy do sprawdzenia informacji dotyczących aktualnych terminów kursów i egzaminów – znajdują się one na naszej stronie internetowej.

Podstawa prawna:
Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 79, poz. 849) w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, zmienione w dniu 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426).

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z kursów UDT, zachęcamy do wybrania naszego Ośrodka Szkolenia Labor z Krakowa – w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt.