Dofinansowania dla osób indywidualnych

KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUGI?

O udział w projekcie, a co za tym idzie – możliwość otrzymania bonów szkoleniowych – możesz starać się jeśli:

  • pracujesz lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników;
  • masz powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub masz więcej niż 50 lat i dowolne wykształcenie;
  •  jesteś związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki).

Z usługi mogą korzystać rolnicy (osoby opłacające składki KRUS i zajmujące się działalnością rolną) oraz cudzoziemcy.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Zgłoszenie do projektów jest proste. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej

https://kierunek.pociagdokariery.pl/zg%C5%82oszenie

kończący się ustaleniem terminu spotkania z doradcą zawodowym. Doradca przeprowadza Bilans Kariery, który pozwala na indywidualne ustalenie oczekiwań klienta. Jest to pierwsza usługa, z której korzysta każdy uczestnik projektu „Kierunek Kariera” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa”. Z Bilansu Kariery skorzystasz w jednym z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu lub Tarnowie. Doradcy dyżurują również w mniejszych miejscowościach, na terenie całej Małopolski.

Przed przystąpieniem do projektu zapoznaj się z treścią regulaminów projektów.

JAK SKORZYSTAĆ Z BONÓW SZKOLENIOWYCH?

Tylko z dokumentem kończącym Bilans Kariery, będziesz mógł otrzymać bony szkoleniowe. Odpowiednie dla siebie szkolenie wybierzesz spośród ofert dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. Baza ta jest sukcesywnie zapełniana ofertami instytucji szkoleniowych, które świadczą usługi dobrej jakości.

Pamiętaj, Ty wybierasz szkolenie!

Za szkolenie zapłacisz bonami szkoleniowymi, które otrzymasz po zawarciu umowy i wpłacie 15% wartości zamówionych bonów.

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.